Ἀκραῖα φαινόμενα

Σεισμοί, λιμοὶ λοιμοί τε καὶ καταποντισμοί, φόνοι, λῃστεῖαι, πόλεμοι, συμφιλιώσεις, ἀνατροπαί, ἐπαναστάσεις, πραξικοπήματα, μεταρρυθμίσεις, νοθεῖαι, χαλκεύσεις, προδοσίαι, ἐφευρέσεις, ἀνακαλύψεις, ἀποκαλύψεις: ἐξ ἑκάστου ἴσως ὀλίγα εἰς πᾶσαν ἐποχήν· ἅπαντα ὅμως ὁμοῦ, ἀδύνατον θεωρηθῶσι τόσον ἀκραῖα καὶ μή λέγωνται μετὰ τοῦ ὀνόματός των: ἱστορικὰ γεγονότα.

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
07/11/2020· 2α ἐπεξεργασία: 01/04/2022.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-