Ἀκραῖα φαινόμενα

Σεισμοί, λιμοὶ λοιμοί τε καὶ καταποντισμοί, φόνοι, λῃστεῖαι, πόλεμοι, συμφιλιώσεις, ἀνατροπαί, ἐπαναστάσεις, πραξικοπήματα, μεταρρυθμίσεις, νοθεῖαι, χαλκεύσεις, προδοσίαι, ἐφευρέσεις, ἀνακαλύψεις, ἀποκαλύψεις: ἐξ ἑκάστου ἴσως ὀλίγα εἰς πᾶσαν ἐποχήν· ἅπαντα ὅμως ὁμοῦ, ἀδύνατον θεωρηθῶσι τόσον ἀκραῖα καὶ μή λέγωνται μετὰ τοῦ ὀνόματός των: ἱστορικὰ γεγονότα.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
07/11/2020· 2α ἐπεξεργασία: 01/04/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-