Ἀλκαῖος, «Ἀμπελουργική»

[Greek lyric, edited and translated by David A. Cambell, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts-London, England, 1990, τομ. I: Sappho and Alcaeus, σελ. 376, 342.]

Μηδὲν ἄλλο φυτεύσῃς πρότερον δένδριον ἀμπέλω.

Τίποτ’ ἄλλο μὴ φυτέψῃς πρὶν ἀπ’ τὸ ἀμπελόκλημα.

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-