Ἀλκαῖος, «Ἡ "ἐπανάσταση" τῶν ἀνέμων...»

[Ἀντιβολὴ πρωτοτύπου μέ: Greek Lyric, edited and translated by David A. Campbell, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England, 1982, τομ. Ι: Sappho and Alcaeus, σελ. 320, 208.]

Ἀσυν<ν>έτημμι τῶν ἀνέμων στάσιν:

Τήν «ἐπανάσταση» δέ νογάω τῶν ἀνέμων:

Τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται,

Γιατι πέρα κάποτε κυλάει τὸ κῦμα,

τὸ δ’ ἔνθεν, ἄμμες δ’ ὃν τὸ μέσσον

δῶθε ἀλλοτε, καὶ στὸ μέσο ἐμεῖς

νᾶϊ φορήμ<μ>εθα σὺν μελαίνᾳ…

πέρα-δῶθε μὲ τὸ μαῦρο μας καράβι…

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-