Ἀλλαγὴ φρουρᾶς

Μπροστά, ἡ ἀλλαγὴ φρουρᾶς·

πίσω της, τ’ ὅλο σκηνικό:

Ἐκλέγονται, «μεσουρανοῦν»

(μ’ «ἀνωτερότητα» πολλή),

ὡσότου ‘ρθῇ ξανά ὁ καιρὸς

(«κατώτατα» καὶ μὲ κραυγές)

φρουρά ν’ ἀλλάξουνε κι αὐτοί…

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
29/03/2016· 2η ἐπεξεργασία: 04/02/2019
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-