Ἀνάβασις

Εἶδεν ἐν λίμνῃ αἰετοὺς λουομένους μετὰ τῶν πτερύγων
τῶν ξουθοτάτων λαμπόντων· ἐκάλει κλειτὺς βασιλέας
πόλου οὐρανίου· νοτίδα ἀπετίναξαν τότε καὶ ἁπλοῦντες
δίδυμον κάλλος ἀνῆλθον εἰς λάμψιν ἀντέλλοντος κύκλου.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-