Ἀνάβασις

Εἶδεν ἐν λίμνῃ αἰετοὺς λουομένους μετὰ τῶν πτερύγων
τῶν ξουθοτάτων λαμπόντων· ἐκάλει κλειτὺς βασιλέας
πόλου οὐρανίου· νοτίδα ἀπετίναξαν τότε καὶ ἁπλοῦντες
δίδυμον κάλλος ἀνῆλθον εἰς λάμψιν ἀντέλλοντος κύκλου.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-