Ἀνίκανε σφαγέα

Πιάσε γοργά λεπίδι.
Bάστα γερά τὴν κόττα.
Ἐφόσον θὰ τὴ σφάξῃς,
σεβάσου τὴν ψυχή της:
Χάραξε τὸ λαρύγγι
σβέλτα στὸ πόδι πάνω.
Ἡ κόττα ἀλλιῶς θὰ τρέχῃ
μὲ τὸ αἷμα πέρα δῶθε
καὶ τὸ λαιμὸ γερμένο.
Ἀνίκανε, λυπήσου
τὴν ὄρνιθα καὶ θῦμα.
Ἀνίκανε, προχώρει.
Μὴ τήνε βασανίζῃς,
ἐφόσον θὰ τὴ σφάξῃς·
ἐφόσον τοῦτο θέλεις,
ἀνίκανε σφαγέα.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-