Ἀντίτιμον

Ἀρίστη ἡ ἐκ βαθέων
βεβαιότης· ἀλλ’ ὅμως,
πρὶν πορευθῇ εἰς τὸν Κόσμον,
ἡ σύλληψις σωφρόνως
βάρος ἀναγνωρίζει
πόνον καὶ μοναξίαν
καὶ γόνυ οὐδέ λυγίζει
εἰς μόνην συντροφίαν.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
11/12/2015· 2α ἐπεξεργασία: 19/10/2021· 3η ἐπεξεργασία: 23/03/2022.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-