Ἀνταλήθεια

Βλαστίδιον, καρδίας ἐγχειρίδιον,
ᾀσμάτισις λυγρὰ καὶ ῥῆσις αἵματος,
ἐνώτισις πικρὰ καὶ ῥῆξις σώματος,
λογύδριον, φρενῶν ὀξυεγχείδιον·

βίου ἀκράτου βαρύτατον σκυφίδιον,
κακὴ πλεκτάνη τοῦ ὀφιώδους ψεύσματος,
ὀσμὴ τοῦ δηλητηριώδους πώματος,
θανάτου φοβερώτατον σφαιρίδιον·

δράκον, ὕπαγε,
ἄπελθε,
κάκιστε ὕπαγε,

δαῖμον, ἄπελθε,
ὕπαγε,
δόλιε ἄπελθε.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-