Ἀντανακλάσεις

Ἂν τιμωρία καὶ μένος

ὀρίζουνε τὴν πράξη,

κάθε γενναία σου κραυγὴ

καινούργια βάσανα καλεῖ!

Ὅταν οἱ λέξεις σου

ξεκινᾶν ἀπό «ἀντι-»

(ὅσο κακό τὸ δεύτερο συνθετικό),

θ ά ν α τ ο  σημαίνουν –

τῆς ἴδιας τῆς ψυχῆς σου

σὰν τὴν παράδωσες

στὴν τρέλλα ἐκείνου

ποὺ βάφτισες ἐχθρό

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-