Ἀντιπροπαγάνδα

Βλέπω τὸν συντάκτη τοῦ κειμένου· διαβάζω μέσα: ἀκατάληπτο τ’ ὅποιο νόημά του· ἐπιστρέφω στὸν τίτλο κ’ ἐφαρμόζω λογικὴ ἄρνηση στὸ περιεχόμενό του, λ.χ. ἡ φράση Ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὴν πνευματική σας ὑγεία μετατρέπεται στὴν Ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὴν πνευματική σας ὑγεία· ξαναδιαβάζω: πλέον ἀντιλαμβάνομαι πλήρως…

Ἐν κατηγορίαις: Κριτική Σχολιασμός
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-