«Ἀντιφάσεις»

Ὁ Στοβαῖος γράφει στὶς Ἐκλογάς του [κείμενο ἀπό: Ioannis Stobaei, Eclogarum physicarum et ethicarum Libri Duo, recensuit Augustus Meineke, Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri, 1864 τομ. ΙΙ, Β΄ 6, σελ. 25]:

Πλάτων πολύφωνος ὤν, οὐχ ὥς τινες οἴονται πολύδοξος, πολλαχῶς διῄρηται τἀγαθόν.

Λόγῳ τῆς πολυφωνίας τοῦ Πλάτωνα <στοὺς διαλόγους του> κι ὄχι τῆς πολυγνωμίας —ὅπως νομίζουν κάποιοι—, <ἡ ἰδέα> τοῦ ἀγαθοῦ ἔχει ποικιλότροπα ἐξειδικευτῆ <στὸ ἔργο του>.

Δουλικός σχολαστικισμός, ἡ λατρεία τῆς ἑνότητας – ἀστόχαστη προπέτεια, τὸ κυνήγι γι’ ἀντιφάσεις κι ἀσάφειες· νά ὁ διπλὸς κίνδυνος μὲ κάθενάν, ὄντως, μεγάλο…

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-