Ἀνωτότυξε

Κάσσανδρα πλούτη διέβησαν καὶ ὄρμενοι κάσσανδροι χρόνοι.
Νῦν αἱ κασσάνδραι βοαὶ λάρυγγας πνίγουσι ἐθνῶν:

Ὄλεθρε, Ὄλεθρε! Μόλις ἀπόλλυμαι ἀνάριθμον πάλιν!
Οἴμοι, ὀτοτοτοτοῖ! Φόνων τριγμοὶ καὶ κλαγγαί.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
04/07/2022· 2η ἐπεξεργασία: 30/08/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-