Ἀπόκρυφος Ἱστορία

Εἴ τις… ἀκούειν,.. ἀκούειν,.. νοῶν,.. ἀκουέτω,.. νοείτω
ὦτα καὶ νοῦν καὶ θυμόν, ὁ ἔχων κατέχων αὐτά.

Εἴ τις… ὁρᾶσθαι,.. ὁρᾶσθαι,.. ὁ γνούς,.. προσιδέτω καὶ γνώτω.
Ὄμματα, γνῶσιν καὶ φῶς -ταῦτα ὁ ἰδὼν λυτρωθείς.

Λόγον ἀνέκδοτον κεῖνος νοεῖ καὶ Ἱστορίαν κρυφίαν
ζῇ καὶ γιγνώσκει σαφῶς -δόξης μετέχει λαμπρῶς.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-