Ἀπ’ τὸ σκαλισμένο βράχο ἑνὸς βουνοῦ πανάρχαιου

Ὁ μέγας Κῦρος, ὁ γόνος τοῦ Καμβύση.

Ὁ μέγας Κῦρος, ὁ ὕψιστος τῶν Ἀχαιμενιδῶν.

Ὁ μέγας Κῦρος, ὁ βασιλεύς-κατακτητής.

Ὁ μέγας Κῦρος, ὁ ἡγεμών, ὁ στρατηγός.

Ὁ μέγας Κῦρος, ὁ ρηξικέλευθος καὶ νομοθέτης.

Ὁ μέγας Κῦρος, ὁ πατέρας καὶ τῆς Ἄτοσσας.

Ὁ μέγας Κῦρος, ὁ παπποῦς τοῦ Ξέρξη.

Ὁ μέγας Κῦρος, ὁ παπποῦς τοῦ ὑβριστῆ, τοῦ Ξέρξη.

Ὁ μέγας Κῦρος, ὁ παπποῦς ἐκείνου ποὺ μαστίγωσε τὴ θάλασσα.

Ὁ μέγας Κῦρος, ὁ παπποῦς ἐκείνου ποὺ δέ γνώριζε τὸ μέτρο.

Ὁ μέγας Κῦρος, ὅμως, ἤξερε καλά τὸ μέτρο.

Ὁ μέγας Κῦρος ἤξερε τί σημαίνει στήνω κράτος.

Ὁ μέγας Κῦρος τὸ κράτος δέν τὸ στήριξε στὴν ὠμή τὴ δύναμη μονάχα.

Ὁ μέγας Κῦρος ἔψαξε καὶ βρῆκε τὸ ἄλλο τὸ θεμέλιο κάθε αὐτοκρατίας.

Ὁ μέγας Κῦρος ἔψαξε καὶ βρῆκε τὸ ἅπαν στὸν κόσμο τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ μέγας Κῦρος τίμησε Ἑβραίους· χάρισε τοῦ Ἀστυάγη τὴ ζωή.

Ὁ μέγας Κῦρος χάρισε τὴ ζωὴ καὶ στὸν περιλάλητο τὸν Κροῖσο.

Ὁ μέγας Κῦρος γνώριζε τὸ Σόλωνα πρὶν ἀπ’ τὸ Σόλωνα.

Ὁ μέγας Κῦρος ἐννόησε τὸ παράδοξο τοῦ ἐξουσιαστῆ.

Ὁ μέγας Κῦρος θεράπευε τὴ φιλανθρωπία.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-