Ἀραβίντα, «Νυχτερινὸς μονόλογος»

[Διασκευὴ ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, The lady from her lover, σελ. 234, 719.]

Ὕπνε, χαιρετίσματα!

Καὶ σὲ σένα, ὄραση!

Καὶ σὲ σένα, εὐτυχία!

Ὅλοι φύγατε μαζί της!

Θὰ ρωτοῦσα κιόλας

ἂν εἴδατε παρέα

τὴν ὑπηρέτριά μου

μέσα στὴ δυστυχία

(γιατὶ ἔφυγε κι αὐτή)·

τ’ ὄνομά της: ἀσυνειδησία 

ἡ διέξοδος ἀπ’ τὴν ἀπελπισία…

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-