Ἀρθροῦρος Σόπενάουερ, «Τὸ ἔνδυμα τοῦ ψεύδους»

[Μτφ ἀπό: Arthur Shopenhauer, Die Kunst zu beleidigen oder kleine Brevier sprachlicher Grobheiten, Verlag C. H. Beck, München, 3η ἔκδ., 2004 σελ. 82.]

Ὅπως τὸ σῶμα μας καλύπτεται μὲ ροῦχα, ἔτσι καὶ τὸ πνεῦμα μας κρύβεται μὲ ψέματα. Τὰ λόγια, οἱ πράξεις, ὁλόκληρο τὸ  ε ἶ ν α ι  μας ψεύδεται· καὶ μές ἀπ’ αὐτὸ τὸ κουκούλι κάπου-κάπου μαντεύει κάποιος τὴν πραγματική μας σκέψη, ὅπως μές ἀπ’ τὰ ροῦχα τὴν ἀληθινή μορφὴ τοῦ κορμιοῦ.

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί Φιλοσοφία
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-