Ἀρθοῦρος Σόπενάουερ, «Ἐμμένεια»

[Μτφ ἀπό: Arthur Shopenhauer, Die Kunst zu beleidigen oder kleine Brevier sprachlicher Grobheiten, Verlag C. H. Beck, München, 3η ἔκδ., 2004 σελ. 124.]

Ὁ Κόσμος εἶν’ ἀκριβῶς ἡ κόλαση, κ’ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ μέσα, ἀφ’ ἑνός, οἱ βασανισμένες ψυχές – ἀφ’ ἑτέρου, ὁ διάολος.

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί Φιλοσοφία
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-