Ἀσυνεννοησία

Ἡ ἀπόκριση τοῦ Μένιππου στὸ Χάροντα ἀπὸ τοὺς Νεκρικοὺς Διαλόγους τοῦ Λουκιανοῦ: Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μή ἔχοντος!, στέκει ἀμετακίνητη ὄχι μόνο γιὰ ὅποιον ἄδικα κατηγορεῖ τόν «κακοπληρωτή», μὰ καὶ γιὰ κεῖνον πού ζητάει μάταια βοήθεια κι ὁ ἄλλος «σκληρόκαρδα» τὴν ἀρνεῖται…

Ἐν κατηγορίαις: Παραθέματα Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-