«Ἀσύμμετρη» ἀπειλή

Ἀσύμμετρη ἀπειλὴ εἶναι οἱ… μετεωρῖτες, ὁ ἀσύνειδος ἐναγκαλισμὸς τῆς βίας κ’ ἡ μισαλλοδοξία! Σύμμετρη, ὅμως, κι ἀναμενόμενη —μαθηματικῶς βέβαιη—, ἡ ἐγγενὴς ἱκανότητα τοῦ νεοεμφανιζόμενου (καλοῦ ἢ κακοῦ) νὰ εἰσέρχεται διαλυτικά μές ἀπ’ τὶς ρωγμὲς στὸ σῶμα τοῦ γερασμένου καὶ βαθύτατα παρηκμασμένου…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-