Ἀτέρμων ἀνακοίνωσις

Παρακαλεῖται ὁ μόνος ἐπιβάτης
νὰ ἐννοήσῃ ὅτι δι’ αὐτὸν ἡ σκέψις
ὅρον ἀποτελεῖ ὑπαρκτικόν
ἀδιαπραγμάτευτον.

Παρακαλεῖται ὁ μόνος ἐπιβάτης….
Παρακαλεῖται ὁ μόνος…
Παρακαλεῖται…

Ἀδιαπραγμάτευτος.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-