Ἀφαιρετικὴ δύναμη

Τί μέγιστη ἀφαίρεση ἡ ζωὴ τοῦ καθενός: Κάθε στιγμὴ ποὺ παρέρχεται, ὁρίζεται ἀπὸ ἐντελῶς διαφορετικὲς συνθῆκες σὲ σχέση μὲ τὴν ἑπόμενη· παραταῦτα, ὁ νοῦς τὶς ἐκλαμβάνει ὅλες μαζί ὡς ἕν’ ἀδιαίρετο ὅλον πού, ἴσως, καὶ νάναι γιὰ κάποιους εὐδαίμονες…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-