Ἀφιχθείς

Ἔφθασε ὁ ἥρως εἰς νῆσον· ἐπέστρεψε σῶος καὶ τόξον
ἔπιασε-ἐτάνυσε αὐτός, βέλη σκορπᾷ μυτερά.

Πόντον καὶ Κύκλωπας εἶδε, ἡμέρωσε Κίρκην καὶ ᾍδην·
σχέδιον ἔγνω σωστόν: ἄναξ ἐφάνη κρατῶν.

Πλοῖα, ταξίδια — χῶραι τοῦ Κόσμου — οὐδέποτε φθάνουν.
(Ἔφθασες;, πάλι ἐρωτῶ. Ἔκαμες ὅ,τι ποθεῖς;)

Ὁ πολυμήχανος ηὗρε λιμένα, γυναῖκα, τὸν οἶκον·
χῶμα πατέει ἐπὶ γῆς καὶ εἶνε πατρὶς ἰδική.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
17/06/2020· 2η ἐπεξεργασία: 29/09/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-