Ἀφορμὴ γιὰ ξεκαθαρίσματα...

Τί ἀστεῖο θέαμα αὐτὴ ἡ Ἀνθρωπότητα!: Ισχυρίζεται πώς, τάχα μου, μπορεῖ νὰ καταστρέψῃ ὅ,τι τὴν περιέχει καὶ χρησιμοποιεῖ ὡς ἐπιχείρημα τούτη τὴν καταστροφή, γιὰ νὰ λύσῃ τὶς ἐσωτερικές της ὑποθέσεις…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-