Ἅγιοι καὶ βλάσφημοι

Οἱ ἅγιοι πεθάνανε καὶ πῆγαν στὸν Παράδεισο·
οἱ βλάσφημοι ψοφήσανε καὶ τράβηξαν γιὰ Κόλαση·
στὸ ἀνάμεσό τους μείνανε ἀνθρῶποι μοναχά.
Κ’ ἐγὼ στοχάζομαι πὼς Κόλαση-Παράδεισος
ποτέ τους δὲν ὑπάρξανε κ’ ἑνὸς θεοῦ τὸ πρόσωπο
γιὰ μιά ζωὴ ζητοῦσα…

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-