Ἐγκλεισμοί

Διαμάχες ἄγριες ξεσπᾶνε, γιατὶ δέ διαπιστώνεται πὼς μία στάση ἐμπεριέχεται σὲ κάποιαν ἄλλη. Ὅμως, ἐνῷ τὸ μέρος δέν ἀντιλάμβανεται ὅ,τι τὸ ὑπερβαίνει, καί, γι’ αὐτό, τὸ ἀποκηρύσσῃ, ἀλήθεια,.. πόσο ἀστόχαστο εἶναι γιὰ τ’ ὅλον νὰ μήν ἀναγνωρίζῃ τὰ ὑποσύνολά του;..

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-