Ἐκυκλοφόρησε

Ἔκτακτον παράρτημα.
Οὗτοι ἀπλήστως εἰς ἔντυπον
νέα ἀναγινώσκουσιν,
οὗτοι ὀθόνας χάσκοντες
συχνάκις τηρέουσιν.
Ὅμως τούτων ἄρρητον,
ὀλλύμενον τάχιστα,
αὑτοῖς βίου τὸ ἴδιον,
ἡ στιγμή αὐτοῦ ἡ ῥέουσα
εἰς τοῦ χρόνου θάλασσαν,
τραγικῶς παρορᾶται.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
09/01/2016· β΄ ἐπεξεργασία: 20/05/2020· γ΄: 10/07/2023.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-