Ἐμπειρισμός

Ἅγιε τῶν ἁγίων, ἄπιστε Θωμᾶ,
μόνον ἡ πίστις σου πείθει καί τοὺς ἀπίστους.
Ἐννόησες τὸ θεῖον ἐκ τοῦ διαμπεροῦς τοῦ τραύματος.

Ἅγιε τῶν ἁγίων, ἄπιστε Θωμᾶ,
ὁ διδάσκαλος συνεπλήρωσε πρὸς σὲ ὅτι
μακαριώτεροί σου οἱ μή ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.

Ἅγιε τῶν ἁγίων, ἄπιστε Θωμᾶ,
μακαριωτάτους ὀνομάζουν τοὺς ἀβασανίστους
ἐκ συνειδήσεως, καθὼς ποτέ δὲν τὴν κατέκτησαν.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
08/03/2019· 2η ἐπεξεργασία: 20/04/2020· 3η ἐπεξεργασία: 08/05/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-