Ἐμπειρισμός

Ἅγιε τῶν ἁγίων, ἄπιστε Θωμᾶ,
μόνον ἡ δική σου πίστη πείθει καί τοὺς ἄπιστους.
Ἐννόησες τὸ θεῖο, ἐκ τοῦ διαμπεροῦς τοῦ τραύματος.

Ἅγιε τῶν ἁγίων, ἄπιστε Θωμᾶ,
ὁ δάσκαλός σου συμπλήρωσε πρὸς σὲ πὼς
μακαριώτεροί σου οἱ μή ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.

Ἅγιε τῶν ἁγίων, ἄπιστε Θωμᾶ,
μακαριώτατους λογιάζουν ὅμως τοὺς μή βασανισθέντες
ἐκ τῆς συνειδήσεως, καθότι ποτέ δὲν τὴν κατέκτησαν…

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
08/03/2019· 2η ἐπεξεργασία: 20/04/2020
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-