Ἐμπυρικόν

Ὦ ἐποχαὶ ἀλλοτιναί, εἰρηνικῶς γραφεῖσαι
ἐν θερμοτάτοις ἤμασι τοὺς χρόνους τῆς ῥᾳστώνης,
πῶς συμπληγάδες ἔφυγον πικρῶν πολυβολίων
καὶ ὕμνον μέγαν ᾔδετε χασμῳδιῶν τεττίγων,
ὦ σεῖς ἀργυροθώρακοι μετὰ χρυσῆς ἀκτῖνος
ἀνεμοπλοίων κάτωθεν παρ’ Ἀττικῆς τὸ κῦμα,
προδρομικαὶ τῆς λάμψεως ἐμπύρων ἐρινύων
ἐν ψυχροτάτοις ἔτεσι λογοκριτῶν ὀνείρων.

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-