Ἐμπυρικόν

Ὦ ἐποχαὶ ἀλλοτιναί, εἰρηνικῶς γραφεῖσαι
ἐν θερμοτάτοις ἤμασι τοὺς χρόνους τῆς ῥᾳστώνης,
πῶς συμπληγάδες ἔφυγον πικρῶν πολυβολίων
καὶ ὕμνον μέγαν ᾔσατε χασμῳδιῶν τεττίγων,
ὦ σεῖς ἀργυροθώρακες μετὰ χρυσῆς ἀκτῖνος
ἀνεμοπλοίων κάτωθεν παρ’ Ἑλληνίδος οἶδμα,
προδρομικαὶ τῆς λάμψεως ἐμπύρων ἐρινύων
ἐν ψυχροτάτοις ἔτεσι λογοκριτῶν ὀνείρων,
ὢ πλέον πῶς παρήλθατε, τοῦ νῦν θεραπαινίδες!

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
11/03/2023· β΄ ἐπεξεργασία: 19/07/2023.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-