Ἐναντιοδρομίαι

Θέατρον ἔκαμεν οὗτος διὰ νὰ εὕρῃ καὶ νὰ ἔμβῃ εἰς τὸν Κόσμον·
ἔκαμον ὅμως καὶ αὐτοί κλείοντες ἔξω ἑαυτούς.

Καὶ τὸν θυμὸν ἀνεζήτησε ἡρώων νὰ ζήσῃ μεγίστων·
κεῖνοι θυμὸν ἰδικόν ἔφερον εἰς τὴν ψυχήν.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
07/05/2021· 2η ἐπεξεργασία: 10/05/2021· 3η ἐπεξεργασία: 11/06/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-