Ἐξαφανίσεις

Ἐνῷ προβλέπουν δῶθε-κεῖθε «συγκινητικώτατα» πολλές ἐξαφανίσεις φυτῶν καὶ ζῴων (πρᾶγμα, στ’ ἀλήθεια, πολύ κακό, ἂν ὄντως συμβῇ -προβλέπουν κι ἄλλα ἀποκαλυπτικά -πάντα πουλάει ἡ «Ἀποκάλυψη» -καὶ τὸ 1000, καὶ τὸ 2000, καὶ τὸ 3000 θὰ κάνῃ πάταγο, γιατ’ οἱ ἄνθρωποι βλέπουνε τὸν Κόσμο σὰν καθρέφτη κι ὄχι ἕδρα, μήτρα κι ἀγκαλιά, καὶ μέσα του «διακρίνουν» ἀκόμα καὶ παραισθήσεις: τὸ δικό τους πλέον θάνατο στὴν Κόσμο πάνω, ὡς νἆταν τοῦ Κόσμου ὁλάκερου -μ’ ἄλλα λόγια: ἀποθανέτω ἡ ψυχή μου μετὰ τῶν ἀλλοφύλων, ποὔλεγε κι ὁ κακομοίρης ὁ Σαμψὼν μὲ τὰ νεοαποκτημένα του μαλλιά, μὰ ὁ Σαμψὼν ἦταν τοὐλάχιστο γενναῖος),.. ἐνῷ λοιπὸν ἐπίκεινται «τρομερὰ καὶ φοβερά»,.. ἐνῷ τόσες καὶ τόσες ἐξαφανίσεις μᾶς διαβεβαιώνουν πὼς ἔρχονται,.. λέω: Εὐλογημένος ὅποιος  — ἀνὰ πᾶσαν ὥρα καὶ στιγμή — ἐξαφανίζεται, ἐπειδὴ τὸ θέλησε. Μακάριος ὅποιος βάζει στὴν ἄκρη κάθ’ ἐπιδίωξη καὶ γίνεται… ἄφαντος! Ὄχι ἀπὸ παραίτηση, μήτε ἀπὸ δειλία· ἀλλὰ νά… ἐκεῖνος καταλαβαίνει πότε πρέπει νὰ λείψῃ καὶ ν’ ἀποστρέψῃ πρόσωπον. «Ὀσφραίνεται» τὸ ἐπερχόμενο ναυάγιο, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δέν εἰσηκούσθη. Βρομάει ἀπὸ πολύ μακριὰ τὸ δέσιμο πισθάγκωνα τῶν ὑπολοίπων καὶ μόνο ἄρωμα «ἐξωτικό» μένει ἡ δύναμή του νὰ φεύγῃ, ν’ ἀπαρνῆται καὶ τὶς καλύτερες προθέσεις, ὅταν φτάνουν ὥς ἐκεῖ: Προθέσεις-συγχωροχάρτια μές στὴ δίνη τῶν ἀγέρηδων! Εὐλογημένος, μακάριος κ’ εὐφυής αὐτός! Καὶ τρομερὰ σκληρός, γιατὶ βλέπει ἤδη τὴν καταστροφή, μὰ δέ θ’ ἁπλώσῃ χέρι να βοηθήσῃ. Ἐπειδὴ δέν τοῦ ἐζητήθη, καθότι θέλουν πάντοτε τὴ βοήθεια κομμένη καὶ ραμμένη στὰ μέτρα τους. Χά! Τά «μέτρα» τους! Δηλαδὴ τὴ σημαδεμένη τράπουλα κάτω ἀπὸ τὰ μανίκια πάντα. Τότε, εὐδαίμων ὅποιος ρίχνει πέτρα πίσω του καὶ τινάζει τὴ σκόνη ἀπ’ τὰ παπούτσια του -μήτε ἡ πέτρα ποὺ πέταξε, δέ θὰ μείνῃ, μήτε κείνη -θὰ ἐξαφανισθῇ -θὰ γίνῃ μές στὸ χρόνο τρίμματα, πλάι στὰ περιτρίμματα. Ναί, αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ἴσως, ποτέ νὰ μήν κυβερνήσῃ τὸν Κόσμο καὶ νὰ τὸν ἔχουνε γιὰ παγκάκιστο. Ἴσως… Μὰ μὲ τὴν ἐξαφάνισή του αὐτή — τὴν αὐτόβουλη — θὰ ἡγεμονεύσῃ τὴ ζωή του ἄριστα.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
08/12/2018· 2η ἐπεξεργασία: 27/10/2019· 3η ἐπεξεργασία: 21/11/2019· 4η ἐπεξεργασία: 02/12/2020.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-