Ἐξ ἀδιαιρέτου

Ὑπάρχει μιὰ ἑδραία βάση τῆς ταυτότητας: τὸ βίωμα – οἱ πράξεις οἱ τετελεσμένες.

Κι ἂν τὸ βίωμα εἶναι κοινό, κατὰ τοῦτο δυὸ ταυτότητες ἔχουν κοινὴ ὑπόσταση· κατὰ τοῦτο ἡ μιὰ ταυτότητα εἶναι μέρος τῆς ἄλλης.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-