Ἐπίγραμμα

Καρδία κτυπάει ἀκόμη ἐδῶ καὶ ἀνάστασιν προσμένει.
Ἀγάπη τὴν κινεῖ μοναδική καὶ μνήμη πάλι πνέει.
Καρδία κτυπάει ἀκόμη ἐδῶ, εἰς τοὺς τριγμοὺς τῆς πέτρας.

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
10/6/2016· δεὐτερη ἐπεξεργασία: 01/12/2018· τρίτη ἐπεξεργασία: 12/11/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-