Ἐπίγραμμα νεκροθάπτου

Ἰδού: Ἂν κ’ ἐπαγγελματίας, δέ γλύτωσα τὴ δέηση,

σὰν κλαίγοντας μὲ βάζανε στῆς γῆς τὰ δύο μέτρα.

Τὸν Πάνω Κόσμο διάβηκα -τὸν Κάτω ὑπηρετοῦσα:

ἄθλιος σκευοφύλακας καὶ καλογυαλιστὴς μαρμάρων

ποὺ μὲ τὰ λόγια μου ἔρριχνα ζωή μέσα στὸν τάφο

καὶ μὲ τὰ ἔργα μου ἔφερνα βρυκόλακες στὴ ζήση.

Τ’ ἄνθη ποὺ κουβαλᾶτε δῶ, θὰ μαραθοῦν στὸ μνῆμα

καὶ τὰ κεριὰ ποὺ ἀνάβετε, θὰ λειώσουνε κ’ ἐκεῖνα.

Τὰ μαῦρα τὰ κοστούμια σας… σᾶς πᾶνε πάντως φίνα·

ταιριάζουνε στὸ πνεῦμα σας..- νὰ τὰ φορᾶτε πρέπει

στὸ σπίτι, τὴ δουλειά, τὴν ἐξοχή, τὸν κῆπο –

ἐκεῖ ποὺ σβήσατε προχθὲς τῆς νιότης ὅλο τὸ ἴχνος

καὶ πήρατε ὅρκο τρομερὸν  ἐμένα νὰ τιμᾶτε,

μ’ ἐμένανε νὰ μοιάζετε καὶ νὰ μὲ πεθυμᾶτε.

Ἐγώ…

ὅμως μονάχα πάσχιζα νὰ βγάλω τὸ ψωμί μου·

γι’ αὐτό συνέχεια ἔσκαβα καὶ σκέπαζα μὲ χῶμα.

Ἐσεῖς…

τὴ θαπτικὴ τὴν τέχνη μου γιατί τὴν ἐξασκεῖτε

καὶ τὸν καθένα ποὺ περνᾶ, μὲ  φ τ υ ά ρ ι  ἀπειλεῖτε;..

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-