Ἐπικίνδυνη πτήση

Ἀναταράξεις ἐμπόδιζαν τὴν πτήση

κι ὁλόγυρα χαμένος ὁ ὁρίζοντας.

Τὰ ὄργανα μέσα στὸ πιλοτήριο

συνέδεαν τὸ πλήρωμα τοῦ νοῦ,

τοὺς ἐπιβάτες τῆς καρδιᾶς

μὲ τὸν ὑπόλοιπο ἔξω Κόσμο…

Πρώτη-καλύτερη ἡ πυξίδα

πούδειχνε πάντα τὸ Βορρᾶ –

στὸν πάγο κι ἀποκάτω:

τὸ καταπράσινο λειβάδι

τῆς ἀλησμόνητης Ἀγάπης.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
20/02/2017· 2η ἐπεξεργασία: 22/02/2019.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-