Ἐπιστασία

Ἄριστοί εἰσι τῶν ὄντων ἐπιστάται, οἱ θεοί…[1]

Καί, ἀφοῦ σὲ κάθε θρησκεία καὶ μυθολογία τὸ κοντινότερο τῶν θεῶν εἶν’ οἱ ἄνθρωποι, ἐπιτέλους γιὰ καλὸ  δ ι κ ό  τους καὶ τῶν ὄντων, ποὺ τοὺς συναντᾶνε, ἂς ἀναλογισθοῦν τὴν εὐθύνη τῆς δικιᾶς τους ἐπιστασίας…


[1] Πλάτωνος Φαίδων, 62d 5· κείμενο ἀπό: Platonis Opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, Oxonii e Τypographeo Clarendoniano, χ.χ., τομ. Ι. 

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-