Ἐπιταγὴ Ἀναστάσεως

Ἄρατε νῦν χλιαρότητα λόγων, τὰ μὲν καὶ τὰ δὲ καὶ τὰ μέντοι
ἀμφιβαλλόντων θνητῶν. Νῦν καταφάσκετε Τῷ,

Ὅστις ἀπόφατον — πλήρως — μυστήριον μένει, τὴν Χάριν
ἀξιωθῆναι λαμπρῶς. Λέγετε ἀνέστη Χριστός!

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-