Ἐσχατολογικόν

Οὔτε «Ἀποκάλυψις» οὔτ’ «Ἐπανάστασις» ἤρχισαν πάλιν.
Ἦλθον τροπαὶ καὶ ἀλλαγαί, σχήματος ἔξω νεκροῦ.

Γαῖα καὶ θόλος ἐπάνωθεν ἔμεινον ἄκαυστοι πάλιν.
Καῦμα ὀλέθριον νῦν μόνον εἰς λόγους ψευδεῖς.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
29/04/2020· 2η ἐπεξεργασία: 13/10/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-