Ἐσωτερίκευση

Τὸ ἐλάχιστο νὰ μελετᾶς,

ν’ ἀνακαλύπτῃς τῆς Φύσης

τὸ καλοκρυμμένο μυστικό·

ἐντός σου νὰ ἑδραιώνεται

τοῦ  ὅ λ ο υ  ἡ συνείδηση·

τὸ μέγεθός σου σύμμετρο

νὰ ὀρθώνεται ἀκέραιο

σὲ κάθεμιά ἐμπειρία –

ὄχι ν’ ἀναζητᾶς παρηγοριὰ

στ’ «ἀσήμαντα» καὶ ταπεινὰ

γιὰ τὰ δικά σου ποταπά.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-