Ἐφικτὸ κι ἀνέφικτο

[Ἀπόδοση ἀπό: Goethes Sprüche in Prosa, Maximen und Reflexionen, herausgegeben und eingeleitet von Herman Krüger-Westend, Insel Verlag, Leipzig, 1908, σελ. 74.]

Στὴ θεωρία καὶ τὴν πράξη,

πρέπει νὰ διακρίνεται

τὸ ἐφικτὸ ἀπ’ τὸ ἀνέφικτο·

διαφορετικὰ, στὴ γνώση

καὶ στὴ ζωή, ἐλάχιστα

μποροῦν νὰ γίνουν…  

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-