Ἐχθρέ μου, ἐχθρέ μου

Ἐχθρέ μου, ἐχθρέ μου,
στὰ δικά σου μάτια
τὴ ζωή μου βλέπω.

Ὅρκο δίνω σένα:
Θὰ σὲ κλάψω πρῶτο
μητέρα σὰ νἄσουν.

Σὰν πατέρας νἄσουν.
Κι ἀδερφός -ἀκόμα
ὁ ἑαυτός μου ὁ ἴδιος.

Ἔτσι θὰ σὲ κλάψω.
Τὸ μαχαίρι μου ὅμως
ἤδη μέσα σου εἶναι.

Μὲ πληγὴ μεγάλη.
Μ’ αἷμα νὰ τρέχῃ.
Ἐχθρέ μου, ἐχθρέ μου.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-