Ἑκατέρωθεν ἀδιαφορία

Ἅπαντα τὰ «ἐπίκαιρά» των
τὰ πλέον ἀνεπίκαιρά μου.
Τὰ πεπραγμένα των ἐν Κόσμῳ
μετ’ ἐμφάσεως βαπτισθέντα:
γεγονότα -τὰ συνταρακτικά,
ὡς καὶ ὑπ’ ἐμοῦ κατακριθέντα:
συμβεβηκότα παραπειστικά.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
01/11/2020· 2η ἐπεξεργασία: 19/06/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-