Ἑκατέρωθεν ἀδιαφορία

Ἅπαντα τὰ ἐπίκαιρα αὐτῶν
τὰ πλέον ἀνεπίκαιρα αὐτοῦ·
μετ’ ἐμφάσεως βαπτισθέντα:
γεγονότα -τὰ συνταρακτικά,
ἀλλ’ ὑπ’ αὐτοῦ κατακριθέντα:
συμβεβηκότα παραπειστικά.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
01/11/2020· β΄ ἐπεξεργασία: 19/06/2022· γ΄ 06/10/2023.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-