Ἑλληνίδες

Κέρκυρα, Ῥόδος, Μεγίστη, Κιλκίς, Ἱεράπετρα, Κῆποι,
Κάλυμνος, Ζάκυνθος, Κύθηρα, Θεσσαλονίκη, Ἰβήρων,
Σάμος, Μεσσήνη, Πανόπολις, Πύργος, Ἰάσιον, Θῆβαι,
Κρότων, Καισάρεια, Πόντος, Σινᾶ, Μασσαλία, Φρυγία,
Λάρνακα, Ἴστρια, Γάδαρα, Σύβαρις, Τρίπολις, Πόλις,
Ῥώμη, Ἑλλάς, Οἰκουμένη, πλανήτης, ἁλίου τὸ σέλας.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-