Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Δάνεια!..»

σήμα-σειράς-ίψεν

[Ἀπ’ τὴν εἰσαγωγὴ στὴ 2η ἔκδ. τῆς Γιορτῆς στὸ Σούλχαουγκ τὸ 1883· ὁ δραματουργὸς ἀναφέρεται στοὺς κριτικοὺς τοῦ καιροῦ του, μὰ ἡ σύγκριση καὶ μ’ ἄλλες ἐποχὲς καὶ καταστάσεις εἶν’ αὐτόματη…]

Ζοῦσαν μὲ δάνεια ἀπὸ διάφορες μεριές: Τὶς σκέψεις τους [] τὶς εἶχαν ἄλλοι ἀπὸ παληὰ σκεφθῆ κ’ ἐκφράσει -τὶς ἀπόψεις τους τὶς εἶχαν ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀλλοῦ διατυπώσει… Δάνειο ὅλη τους ἡ αἰσθητική· δάνειο ὅλη τους ἡ [] μέθοδος· δάνειο ἦταν στὸ κάθετι — καί στὰ μεγάλα καί στὰ μικρά — ἡ πολεμικὴ τακτικὴ ποὺ χρησιμοποιοῦσαν. Ναί, ἀκόμα κ’ ἡ νοοτροπία τους, δανεισμένη κι αὐτή! Δάνεια,.. δάνεια ὅλα τους! Ἡ μόνη τους πρωτοτυπία: ἡ κακοδιαχείριση τοῦ ἐσφαλμένου καὶ ξεπερασμένου δανείου!..   

Ἐν κατηγορίαις: Ἑρρῖκος Ἴψεν Μεταφράσεις

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
30/12/2016· 2η ἐπεξεργασία: 20/08/2019
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-