Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Μιὰ πάπια, μὰ ποιά πάπια..- μιὰ πάπια, μὰ ποιανοῦ;..»

[Ἀπ’ τὴ Β΄ πράξη τῆς Ἀγριόπαπιας· μετάφραση: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος.]

ΓΚΡΕΓΚΕΡΣ: Ἕνα πουλὶ μέσα. Εἶναι πάπια;

ΕΚΝΤΑΛ (Προσβεβλημένος): Προφανῶς κ᾽ εἶναι πάπια!

ΓΙΑΛΜΑΡ: Ἀλλὰ σὰν τί πάπια νομίζεις;..

ΧΕΝΤΒΙΓΚ: Δέν εἶναι μιὰ συνηθισμένη πάπια…

ΓΚΡΕΓΚΕΡΣ: Οὔτε πάπια Βαρβαρίας.

ΕΚΝΤΑΛ: Ὄχι, κύριε… Βέρλε. Δέν εἶναι Βαρβαρίας -εἶναι μιὰ ἀγριόπαπια. Τό «πουλί», ποὺ λές κ᾿ ἐσύ,.. εἶναι μιὰ ἀγριόπαπια. Ἡ δικιά μας ἀγριόπαπια, ἀγαπητέ μου.

ΧΕΝΤΒΙΓΚ: Ἡ δ ι κ ι ά μ ο υ ἀγριόπαπια. Γιατὶ σὲ μ έ ν α ἀνήκει.

Ἐν κατηγορίαις: Ἑρρῖκος Ἴψεν Θέατρο
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-