Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Πειραματόζωα»

σήμα-σειράς-ίψεν

[Ἀπὸ σημειώσεις τοῦ συγγραφέα· Δεκέμβρης τοῦ 1882 ἢ ἀρχὲς τοῦ 1883.]

Δέ θάπρεπε νὰ ἐπιτρέπεται στοὺς ἐπιστήμονες ὁ βασανισμὸς ἕως θανάτου ἑνὸς ζῶου. Βάλτε τοὺς γιατροὺς νὰ πειραματίζωνται σὲ δημοσιογράφους καὶ πολιτικούς!..

Ἐν κατηγορίαις: Ἑρρῖκος Ἴψεν Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-