Ἔρως σιωπῆς

Ὦ γλυκυτάτη ἐρωμένη, σὲ ἀσπάζομαι νύκτα κρυφίως,
ὅμως σκληρῶς σὲ ἀπατῶ θόρυβον κάμνων αὐγήν.

Πνίγουν τὸν νοῦν τῆς ἀπάτης αἱ μύριαι τύψεις καὶ σκέψεις,
ὡς εἰς ἀγκάλην θερμήν πάλιν ἐμὲ συγχωρεῖς.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
27/04/2018· 2η ἐπεξεργασία: 08/07/2019· 3η ἐπεξεργασία: 16/09/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-