Ἡμεραυγὴς ἡμεράλωψ

[Ἐκ τῆς Καταβάσεως.]

Ἕτεροι νύκτα κατάβασιν ἤρχισαν ἐν ἄλσει σκοτώδει,
ὅμως ἐκεῖνος ἐν μέσῳ φωτὸς ἀγλαοῦ – δεινοτάτου –
ὡς ἐξεκίνησε τὰ ὕστατα νὰ ἴδῃ καὶ νὰ κοινωνήσῃ:
εἴσοδος ἡμεραυγὴς καὶ ἡμεράλωπος μέση πορεία!

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-