Ἡ κοινὴ γνώμη

Πάντοτε θάχουνε κρυμμένον ἄσσο

στὸ μακρύ, καλοφοδραρισμένο τους μανίκι:

Κάποιοι, γιὰ λόγους διάφορους,

θὰ τιμῶνται -θὰ λοιδοροῦνται·

θὰ δοξάζωνται -θὰ διαπομπεύωνται·

θὰ φυλακίζωνται -θ’ ἀποφυλακίζωνται·

θὰ σκοτώνωνται..- θ’ ἀνασταίνωνται;..

Οὐδεμία ἀνησυχία ἀκόμα καὶ γι’ αὐτό:

Ἐφόσον τὸ θελήσουν κι  ἀ ν ά σ τ α σ η

θὰ βροῦν κατάλληλα γιὰ νὰ πουλήσουν.

κοινὴ γνώμη, ποὺ εἶναι καί κοινότατη

καὶ δίχως νάναι μήτε γνώμη, θ’ ἀντιδράσῃ

νομίζοντας ἡ δόλια πὼς θὰ ἐπηρεάσῃ…

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-