Ἡ μισή ἀλήθεια...

Μακάρι τὸ πρόβλημα νάταν ὅσοι ψεύδονται καταφανέστατα!.. Τὸ ἀνεπανόρθωτο κακὸ τὸ διαπράττουν ὅσοι μαγαρίζουν μιὰν ἀλήθεια μὲ τὸ δικό τους ψέμα. Τότε δοξάζεται τὸ ψέμα ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς τους καὶ λοιδωρεῖται ἡ ἀλήθεια ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους τους.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-