Ἡ τραγῳδία τῆς Ἱστορίας...

Κ’ ἡ τραγῳδία τῆς Ἱστορίας συνεχίζεται: Ἡ ἐπαναστατικὴ ὀρμὴ ποὺ ἑνώνει χιλιάδες —ἑκατομμύρια!— ψυχὲς κατὰ τοῦ παλαιοῦ καθεστῶτος, γίνετ’ ἀκρίβως τ’ ὄργανο ἐπιβολῆς στὰ χέρια τοῦ καινούργιου ἐξουσιαστῆ…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-